Ensihoitaja Meiju Marjanne Salmela, Lappi

Ehdokasnumero 20 / Keskusta.

Rovaniemeläinen ensihoitaja ja projektisuunnittelija Meiju Salmela lähti ehdokkaaksi, koska haluaa olla vaikuttamassa Lapin ihmisten puolesta.

– Lappi tarvitsee alueensa edustajan, joka tuntee arjen elämän Lapissa. Sellaisen edustajan, joka pitää kotiseudun ja ihmisten puolta ja toimii turvallisen, kestävän ja elinvoimaisen pohjoisen puolesta – tulevien sukupolvien hyvän elämän turvaamiseksi.

Ehdokkuutta Salmela pohti pitkään. Kolmen lapsen äiti jätti vaalien ajaksi hallintotieteen opinnot Lapin yliopistossa tauolle.

– Ehdokkuus ja kampanjointi on ollut hyvin mielenkiintoista ja opettavaa aikaa, joten olen tyytyväinen, että rohkenin tehdä tämän päätöksen.

Päättäjänä Salmela huolehtisi peruspalveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta. Lapin näkökulmasta kysymys on usein palveluiden säilymisestä. Lappi on alueena erityinen ja vastaa kolmasosaa Suomen pinta-alasta, välimatkat ovat pitkiä ja asutusta harvassa.

– Elämisen edellytykset on luotava koko maahan. Peruspalvelut on turvattava asuinpaikasta riippumatta. Tarvitsemme yhteistyötä alueiden ja maakuntien elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Ihmisellä tulee olla mahdollisuus tehdä työtä, yrittää ja elää hyvää elämää asuinpaikasta riippumatta. Lapissa täytyy riittää työtä ja toimeentuloa, se on elinehto elinvoimaiselle Lapille.

– Markkinamallia en kannata. Lapin palveluiden rahoitus tulee järjestää tulevassa sote-mallissa vahvemmalle pohjalle.


Keskustan naisehdokkaat Lapista esittäytyivät naisten päivän jälkitunnelmissa
Hostel Café Kodissa Rovaniemellä. Keskustelunaiheina olivat perheiden hyvin-
voinnin tukeminen, tasa-arvo, palkka-tasa-arvo, työelämän joustot ja ikäihmisten
palvelut.

Suomessa vanhustenhoito ja heikoimmista huolehtiminen on ajettu tilaan, jossa rahalle on annettu valta inhimillisen hoidon kustannuksella. Jatkossa tarvitaan sujuvia ja nopeita hoitoketjuja sekä perusterveydenhuollon vahvistamista.

– Turvallinen arki ja vanheneminen kuuluu jokaiselle meistä. Suomi tarvitsee yhä enemmän hoitajia töihin. Hoitoalan houkuttelevuuteen vaikuttavat vahvasti koulutus, työhyvinvointi ja työympäristö sekä se, miten näitä johdetaan.

Turvallisuuden tekijöiden rahoituksesta on myös huolehdittava, painottaa Salmela.

– Minulle turvallisuus on osaksi sitä, että meillä on laadukkaat ja toimivat poliisi, pelastus- ja ensihoitopalvelut. Laadukas hätäkeskustoiminta on ensiarvoisen tärkeää. Puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle on taattava riittävät resurssit maamme rajojen puolustamiseen. Lisäksi turvallisuusviranomaisilla on oltava tarvittavat valmiudet kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseen.

Muita Salmelalle tärkeitä teemoja ovat työllistymisen, työllistämisen ja yrittäjyyden edellytysten parantaminen, sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen ja lapsiperheiden tarpeiden huomioiminen sekä työperäistä maahanmuuttoa tulee edistää järkevästi.

– Sosiaalinen eriarvoisuus ja periytyvyys sukupolvelta toiselle on pysäytettävä! Suomessa mahdollisuudet edetä elämässä eivät saa olla kiinni iästä, sukupuolesta, perhetaustasta, lompakon paksuudesta tai postinumerosta. Koulutus on ihmisen tärkein pääoma, varhaiskasvatuksesta lähtien aina korkeakouluihin asti.

– Työn tekemisen täytyy aina olla kannattavaa ja kannustinloukkoja tulee purkaa. Työllistämisen, työllistymisen ja yrittäjyyden edellytyksiä täytyy parantaa. Joustava työelämä vaatii byrokratian purkua perheen, työelämän ja opiskelun parempaan yhteensovittamiseen. Työstä on saatava kunnollinen korvaus. Ansiotuloverotusta ei voi enää kiristää eikä verotuksen tiukka progressio ei ole kannustavaa.

– Maahanmuuttojärjestelmän väärinkäyttöä ei voi sallia, rikollisia emme maahamme tarvitse. Työperäistä maahanmuuttoa tulee edistää järkevästi. Halpatyövoiman käyttöä ei pidä tukea Suomessa eikä ulkomailla.

Salmela puhuu myös puhtaan kotimaisen ruoan ja kestävän metsätalouden puolesta:

– Meidän täytyy turvata kotimainen liha- ja maidontuotanto ja olla uusien vastuullisten tuotantomenetelmien edelläkävijä. Kestävä metsätalous on parasta ilmastotyötä ja suomalainen osaaminen metsien hoidossa on huippuluokkaa. Pohjoinen kansamme elää paikallisuudesta ja luontomme antimista. Paikallisuuteen tulee panostaa. Lappilaisten oikeudet metsästykseen ja kalastukseen on säilytettävä. Monimuotoinen luontomme on puolustamisen arvoinen.

Kansanedustajana Salmela haluaa toimia vastuullisesti ja ihmisistä välittäen, tasa-arvoiseen, vastuulliseen ja oikeudenmukaiseen tulevaisuuteen tähdäten.

– Minulle tärkeitä arvoja ovat vapaus ja vastuu, oikeudenmukaisuus, kestävä luontosuhde ja ylisukupolvisuus.  Päätöksentekoon tarvitaan ruohonjuuritason työntekijöitä, joilla on järki päässä ja jalat maassa.

Ensihoitotyössä Salmela on nähnyt ihmisten arkea hyvässä ja pahassa.

– Auttamistyö tarvitsee myös puolustajansa. Ensihoidossa on tärkeää, että palvelu on valtakunnallisesti kustannustehokasta, laadukasta ja yhtenäistä. Tarvitsemme motivoituneet, osaavat ja hyvinvoivat työntekijät, joiden työssä jaksamista ja terveyttä tulee tukea. Resursseja tulee ohjata niin työntekijöiden kuin esimiestenkin kouluttamiseen ja tukemiseen.