SPALin Lisävakuusrahasto

Ilmoitus

Avustusrahasto tukee
SPALin jäsenen
työhön paluuta

Palomiesliito on perustanut lisävakuusrahaston, joka avustaa liiton jäseniä taloudellisesti työtapaturmista syntyneiden vammojen sekä työperäisten tai työolosuhteista aiheutuneiden sairauksien lääketieteellisissä tutkimuksissa ja hoidoissa.

Rahaston tarkoitus on edistää, tukea ja nopeuttaa jäsenen työhön palaamista. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti silloin, kun lääketieteellistä hoitoa ei saada työnantajan, tämän vakuutuksen tai työterveyshuollon kautta.

Rahastosta haetaan avustusta liiton toimistolle osoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siinä tulee huomioida avustusten myöntämisen kriteerit, tarvittavat todistukset tai lausunnot sekä aikarajat.

Tarkat hakuohjeet sekä avustusten myöntämisen kriteerit ovat Palomiesliiton ekstranetissä, kohdassa Jäsen > Avustusrahasto. Ekstranettiin kirjaudutaan sivulla www.palomiesliitto.fi kohdasta Kirjaudu. Jos et ole aikaisemmin käyttänyt ekstranetiä, lue ensin sivulta löytyvä kirjautumisohje.

Lisätietoja saa myös Palomiesliiton toimistolta: puh. (09) 867 8880, toimisto@palomiesliitto.fi