Ensihoitaja Pauliina Valkovirta, Oulu

Ehdokasnumero 136 / Kokoomus.

Haapavedellä asuva Pauliina Valkovirta haluaa tuoda päätöksentekoon harvaan asutun seudun ja pohjoisen Suomen ääntä.

– Moni asia näyttäytyy täällä eri tavalla kuin tiheissä kasvukeskuksissa, hän sanoo.

Valkovirta on kotipaikkansa kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsen. Kokoomuksessa hän on puoluevaltuuston jäsen, Pohjois-Pohjanmaan piirin varapuheenjohtaja sekä paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.

Politiikassa Valkovirta sanoo edistävänsä vastuullista ja välittävää päätöksentekoa. Itselle läheisiä teemoja ovat koulutus, työ ja yrittäjyys, terveydenhoito ja työhyvinvointi.

Suomen menestys on perustunut vahvaan osaamiseen ja niin tulee olla jatkossakin, Valkovirta sanoo. Laadukas koulutus on oltava kaikkien suomalaisten saavutettavissa.

– Pitkällä tähtäimellä on välttämätöntä, että koulutukseen panostetaan ja innovaatiotoimintaa tuetaan. Lisäksi ammattimaiseen varhaiskasvatukseen tulee satsata – kannatan esiopetuksen laajentamista kaksivuotiseksi. Se avaa tasapuolisemmin jokaiselle lapselle mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.

Ensihoidossa ja pelastustoimessa Valkovirta sanoo näkevänsä, miten osaamisen vaatimukset muuttuvat. Näillä ja monilla muilla aloilla työskenteleville olisi tärkeää, että työelämä ja koulutus sovitettaisiin entistä paremmin yhteen.

– Yksi parannus olisi poistaa opintotuesta tulorajat. Se mahdollistaisi monen työssä käyvän tai yrittäjän lisäkouluttautumisen.

Työnteon kannustimista tulee huolehtia, ja työllisyysaste tulee saada pohjoismaiselle tasolle. Verotuksella tulee kannustaa työhön, ei rangaista lisätyöstä. Työllisyys takaa sen, että pystymme ylläpitämään hyvinvointivaltiota, Valkovirta korostaa.

Terveydenhuollossa tulee varmistaa laadukas hoito kaikenikäisille. Hoitajamitoituksesta keskustelu on tärkeää, mutta palveluissa tulee olla muitakin laatukriteereitä.

– Erityisesti näen, että hoitohenkilökunnan työhyvinvointi ja työssä jaksaminen luovat sitä oikeaa, arjen hoidon laatua. Haluankin pitää työhyvinvointiasiaa vahvasti esillä.

Pelastustoimen puolella Valkovirta on huolestunut pelastushenkilöstön riittävyydestä pitkien etäisyyksien seuduilla. Ammattipalomiesten viroissa on rekrytointiongelmia, sopimuspalokunnilla puolestaan haasteita saada henkilöstöä hälytyksiin.

Ensihoidossa Valkovirta pitää ehdottoman tärkeänä, että kampanjointia uhka- ja väkivaltatilanteiden vähentämiseksi jatketaan. Rikoslain muuttamista pitää edelleen tavoitella.

– Uhkatilanneilmoitusten kasvun määrä on huolestuttavaa. Näen sen itse työsuojeluvaltuutettuna ja tiedän, että kaikista tapauksista ei ilmoiteta. Lainsäädäntöön pitää saada muutosta, ensihoitajille asianmukaiset suoravarusteet sekä koulutusta jatkaa. Meillä Jokilaaksoissa asiaan kiinnitetään kiitettävästi huomiota, mutta en usko, että tilanne on kaikkialla yhtä hyvä.

Valkovirta huomauttaa, että myös pelastustoimen tehtävillä tulee vaatia koskemattomuutta: Jokilaaksoissa on raportoitu uhkatilanne pelastuksen ensivasteyksikköä kohtaan.