Yhteystiedot

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Palomiesliiton jäsen- ja sidosryhmälehti. Aikakauslehtien liiton jäsen.
ISSN: 1456-7709 (painettu lehti)
ISSN: 2489-2963 (verkkojulkaisu)

Julkaisija: Suomen Palomiesliitto SPAL ry

Päätoimittaja: Kim Nikula
puh. 040 716 1805
kim.nikula(a)palomiesliitto.fi

Toimittaja: Mikko Terävä
puh. 045 657 6882
mikko.terava(a)palomiesliitto.fi